Blyertsbilder

DET KAN TÄNKAS att blyertsteckningen enligt allmän uppfattning har lägre status än andra konstnärliga medier. Visst har både papper och grafit något begränsad beständighet. Pappret gulnar och blyertsen bleknar av solljus – och dagsljus överhuvudtaget. Fukt, mögel och ohyra är också marodörer vid olämplig förvaring. Så om man vill lämna sina bilder till konsthistorien finns oförgängligare material och metoder att välja. Men så pretentiös är inte jag.

Som visuellt uttrycksmedel tycker jag mediet har högsta potens och för mitt lynne passar det fint. Det kräver inte något mer än koncentrationen på motivet. Direktkontakt mellan tanke och bild! Här är en bildsvit från 2009-10.

Fantasistücke Op. 73.

Croquise

Grandma’s cabinet.

The widow.


Och ett i december 2016 påbörjat projekt:

Redaktören