Seglats

Där råder evig stiltje.

Då Du lägger ut på morgonen är brisen frisk. Vågorna stänker om stäven. Mot middagstid fyller vinden ännu seglet och ger Dig god fart. Många sjömil lägger du bakom Dig.

Under eftermiddagen mojnar vinden alltmer och aktersvallet tystnar. Sakta glider du vidare in i aftonen. In i Gubbhavet kommer Du. Där råder evig stiltje och Du finner Dig snart bland Dina likar. Du debarkerar, låter båten fara. Den hittar hem av sig själv.

Här råder total stillhet och ljumt, unket vatten omsluter kostymen. Dina rejäla skor står stadigt i bottendyn.

Välkommen!