Last Life

circles_blgEN SVIT AKVARELLER med bildformatet 113 x 113 mm, från 2014–15. Bilderna är av den typ som kommer till efter ett större engagerande projekt – för att fylla upp i det ”tomrum” som brukar följa. Idén är att någon måste bli den allra sista. Den tanken är inspirationen till den här lilla bildserien som handlar om ensamhet.
(Nu också som bildspel.)

Redaktören

Redaktören