Last Life

circles_blgEN SVIT AKVARELLER med bildformatet 113 x 113 mm, från november 2014. Bilderna är av den typ som kommer till efter ett större engagerande projekt – för att fylla upp i det ”tomrum” som brukar följa. Idén är att någon måste bli den allra sista. Den tanken är inspirationen till den här lilla bildserien som handlar om ensamhet.

Redaktören

Redaktören