Uppdrag

INKPOT – min tecknarbyrå finns bara som webbdomän numera och en statisk sida som hänvisar till denna: Inkspots! Men jag finns och jag tar uppdrag ännu. Egentligen är jag pensionär men jag tecknar, skulpterar och designar förstås fortfarande. Inte minst när du har ett uppdrag åt mig. Sånt kan jag omöjligt sluta med! Fakturering sker via en extern, F-skattad tjänst.
Stil- och arbetsprov hittar du bland annat på de här sidorna:

Blyerts  Medicinskt  Mer medicinskt  För eget nöje  På lek  ”Bildlitterärt”  Skulptur